הגבלת השימוש במזומן - SMGA
היערכות לקראת תום שנת המס
6 בנובמבר 2018

הסוף למזומן?


החוק להגבלת השימוש במזומן

החוק להגבלת השימוש במזומן ייכנס לתוקף ביום 01.01.19. החוק, כך לפי דברי ההסבר, קודם על ידי שר האוצר, מר משה כחלון, במטרה לסייע במאבק בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון.

החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן במטבע ישראלי או מטבע זר, הן על המשלם והן על המקבל, בין אם מדובר בעוסקים (בעלי עסקים, חברות, שותפויות וכו'..) ובין אם באנשים פרטיים. החוק גם קובע הגבלות על שימוש בשיקים (המחאות) וכן חובת דיווח על אמצעי התשלום בידי רוכש זכות במקרקעין.

החוק קובע הגבלות על תשלום או קבלת כסף מזומן, בין היתר, כמפורט להלן:
1. בעסקה מול עוסק: תוטל מגבלה על שימוש במזומן בעסקאות מול עוסק (במהלך עסקו) בסכום של 11,000 ₪ ומעלה.
2. אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא ייתן תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ₪.
3. לעניין עסקאות בין אנשים פרטיים: אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא ייתן לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על סך של 50,000 ₪. כמו כן, לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על סך של 50,000 ₪.

הבהרות:

א. מחיר העסקה- נקבע כתמורה ששני הצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות לרבות מע"מ, מס קניה, בלו וכן הוצאות נלוות לעסקה שסוכמו בין הצדדים.

ב. שווה כסף- במידה וחלק מהתמורה משולמת ב"שווה כסף", ייחשב הדבר כחלק ממחיר העסקה.

ג. תשלומים- ההגבלה על שימוש במזומנים הינה לפי מחיר העסקה המלא ולא לפי גובה כל תשלום בעסקה.

ד. מקדמות- בעסקאות אשר מחירן עולה על הרף הקבוע בחוק, ניתן יהיה לשלם עד 10% ממלוא העסקה במזומן. הרף המכסימלי הינו 11,00 ₪ למקדמה.

דוגמא-

אדם מעוניין לרכוש רכב בשווי של כ-150,000 ₪, הרי שגובה המקדמה המכסימלי בעסקה זו יהיה 11,000 ₪.
4. עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה במסגרת עסקו ותייר לא ייתן תשלום לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על סך של 55,000 ₪.
5. עו"ד או רו"ח לא יקבל, במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, כהגדרת המונח בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין, לכל שירות עסקי.
6. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה (למעט ביחס להלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
7. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.

יש לציין כי, ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן בין קרובי משפחה (למעט בעניין שכר עבודה), וכן על רשות מרשויות המדינה (שייקבעו בצו).

סנקציות והוראות כלליות – החוק מטיל סנקציות על עוסק אשר יפר את הוראות החוק. על המפר עשוי להיות מוטל עיצום כספי אשר תשלומו לא גורע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראות החוק.א. ענישה פלילית-

הפרת האיסור המוגדר בחוק השימוש במזומן נושא עמו ענישה פלילית במקרה של כוונה פלילית. אם יוכח כי אדם פרטי או עוסק פעל במטרה להתחמק מחבות החוק באחד מאמצעים: מפצל במרמה עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, או רושם פרטים כוזבים במסך- דינו 3 שנות מאסר!

ב. ענישה אזרחית-

הענישה האזרחית מתפלגת בין המקבל והמשלם כדלהלן-

המקבל: ענישה מדורגת לפי סכומי ההפרה: אם תשלום המזומן הוא עד 25,000 שקל שיעור של 15%. אם הוא בין 50,000-25,000 שקל - שיעור של 20% ומעל 50,000 שקל - שיעור של 30%. העיצום אינו מסכום העסקה הכולל, אלא מהסכום ששולם בפועל במזומן.

המשלם: מעבר לכך, עפ"י החוק תוטל "ענישה אזרחית" גם על המשלם, אדם הפרטי (שאינו עוסק) אותו אדם ייקבל קנס- גם כאן יש דירוג דומה- של 15% עד 30% לפי גובה הסכום ששולם בפועל במזומן.


לבדיקת זכאות לפטור ממס, אנא השאר פרטים ונציגנו יחזרו אליך


חובות על רוכש זכות במקרקעין – רוכש זכות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:1. פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.


2. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, הוא יהיה חייב לדווח על פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.

הגבלות על שימוש בשיקים והסבתן, בין היתר, כמפורט להלן:


1. עוסק לא ייתן ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.


2. אדם שאינו עוסק לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ₪, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.


3. אדם שאינו עוסק לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.


4. אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.


לשאלות אישיות וקבלת ייעוץ מתאים, ניתן לפנות אלינו דרך האתר

שלומי אביטן, רואה חשבוןהבהרה משפטית: תוכן המאמר מובא לאינפורמציה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורכי דין ו/או רואי חשבון ו/או תחליף לו. הסתמכות עליו באחריות המשתמש בלבד. אין בשימוש האתר ליצור יחסי עו"ד לקוח ו/או רו"ח לקוח.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

SMGA