מה מתאים לי עוסק פטור או עוסק מורשה? - SMGA
שותפות כללית או מוגבלת?
26 בספטמבר 2018
מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה
26 בספטמבר 2018

מה מתאים לי עוסק פטור או עוסק מורשה?


כאשר הרעיון הכלכלי מבשיל לכדי פתיחת עסק, אנו נתקלים בשאלה מה בכלל מתאים לי? ומהם ההבדלים בין עוסק זעיר לעוסק פטור למורשה?

אז בואו נעשה לכם קצת סדר בבלאגן-

נתחיל מעוסק פטור-

קצת היסטוריה- עוסק זעיר, זהו שמו הקודם של עוסק פטור. מהות הפטור הינה מכוח חוק מע"מ- עוסק פטור זה בעצם אומר שאתה פטור אך ורק מתשלומי מע"מ וגם זאת בתנאים מסויימים.

מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ, אולם לא כולם זכאים להטבה הזאת.

מי הם בעלי עסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור:

קיימת  רשימה של בעלי מקצועות בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) שלא יכולים להירשם במע"מ אעפ"י שאינם מגיעים לתקרת העוסק הפטור. נכון לשנת 2018 תקרת העוסק פטור הינה 99,003 ₪.

להלן הרשימה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.

הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.

הרצאה, הוראה.

כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.

פישור.

בעל בית ספר לנהיגה.

סוחר או מתווך מקרקעין.

בעל בית ספר או גן ילדים.

סוחר ומתווך רכב.

חברה הרשומה כדין.

אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 

לאחר שבדקנו בחוק מע"מ, והמקצוע שלנו מאפשר לנו לפתוח עוסק פטור, נבין מהן החובות והזכויות של בעל עסק במדינת ישראל.

יתרונות עוסק פטור:

 • נדרש לדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו למע"מ.
 • אינו נדרש לשלם מע"מ בגין עסקאותיו. (לדוג'- במקרה בו אני דורש 117 ₪ עבור שיעור פרטי במתמטיקה, כאשר אני במצב של עוסק פטור כל ה-117 ₪ מגיעים ישירות לחשבון הבנק שלי. לעומת עוסק מורשה, שבאותו מצה היה נדרש לשלם 17 ₪ עבור מע"מ ולחשבון הבנק שלו ייכנס רק 100 ₪).
 • צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות אחזקה והנהלת חשבונות.
 • חסרונות עוסק פטור:
 • תדמית של עסק קטן הוא אחד החסרונות של העוסק פטור.

 ישנם גופים גדולים (שאומנם לא בצדק) יעדיפו לבצע עסקאות עם עוסק מורשה ולא עם העוסק הפטור.

 • מחזור עסקאותיו מוגבל לסך של 99,003 ₪ לשנה. (שנה מבחינת רשויות המס מתחילה ביום 1 בינואר ומסתיימת ביום 31 בדצמבר). בנוסף לקושי האמור, מתווספת מגבלה פסיכולוגית אשר יכולה להשפיע על ההתפתחות העסקית של העוסק פטור. "אסור לי להגיע לתקרה", טענה זו שנשמעת לא פעם מפי עוסק פטור, משאירה אותו

 קטן, בעיקר בחשיבה על התפתחות וצמיחה.

 • עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ תשומות בגין רכישות שבוצעו עבור העסק.

 

למה אתם מתכוונים? דברו אלי במספרים..

כאשר עוסק פטור רוכש לפ טופ (מחשב נייד) עבור העסק בסך של 4,000 ₪ הוא אינו יכול "לקבל" את מרכיב המע"מ בחזרה.

לעומת זאת באותו מקרה, כאשר עוסק מורשה שרכש את אותו לפ טופ עבור העסק שלו, יוכל לקבל 581 ₪ חזרה מתוך סך העסקה.

סה"כ לתשלום: 3,419

מע"מ (17%): 581

סה"כ כולל מע"מ: 4,000

אז ממה אני בעצם פטור?

חוץ ממע"מ, עוסק פטור (בדומה למורשה) חייב בתשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה.

מבחינת רשויות מס הכנסה וביטוח לאומי אין כל הבדל בין הפעילות תחת ההגדרה "עוסק מורשה" לבין הפעילות תחת ההגדרה "עוסק פטור".

במוסדות המס הללו, תידרשו לשלם מיסים בהתאם לרווחים של העסק, ללא קשר למהות וצורת הרישום שלו במשרדי מע"מ.

ונקודה שחשוב להדגיש.  גם עוסק פטור יכול להכיר הוצאות בדומה לעוסק מורשה, ובכך להקטין את הרווח ולשלם פחות מס הכנסה וביטוח לאומי. וכאן אנו, רואי החשבון , נכנסים לתמונה.

ההבדל המהותי הינו שתשלומי מע"מ- במידה ואתה עוסק מורשה, משלמים על המחזור (כלומר על סך העסקאות) ואילו תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי משלמים רק על הרווח. ( הכנסות בניכוי הוצאות בעסק)

תשלומים אלו נגזרים לכל נישום עפ"י מדרגת המס אליה הגיע באותה שנת מס.

אני אתן דוגמא:

במידה והרווח בעסק היה 50,000 ₪ בשנה, במצב בו בעל/ת העסק הינם תושבי ישראל, ניתן לקזז את חבות המס כנגד נקודות הזיכוי ולא לשלם מס הכנסה בכלל.

לעומת זאת אם מדובר בשכיר ועצמאי (שילוב מאוד שכיח בימינו) המשתכר במשכורת חודשית ברוטו בסך של 18,000 ₪ והרווח בעסק נותר עדיין כמו בדוגמא הקודמת על סך של 50,000 ₪, אזי מדרגת המס בה נמצא העסק מתחילה ב-31% מס וצפונה.

עוסק מורשה:

הינו ישות עסקית-כלכלית אשר עיסוקה הינו מתן שירות/ מסחר. עסקאות מסוג זה מחויבות בתשלום מע"מ. כך שלמעשה תפקיד העוסק הינו להיות "השליח" שמשימתו להעביר את המע"מ ששולם על ידי הלקוחות ולהעבירו לרשות המסים, יחד עם קבלת התשלום המיועד עבור העוסק.

האם ישנן יתרונות לפתיחת עוסק מורשה?

ניגע במספר יתרונות:

 • הנראות- קיימים גופים בהם הנראות של עוסק מורשה באה לידי ביטוי בצורה טובה ורצינית יותר מאשר עוסק מורשה.
 • מחזור העסקאות השנתי אינו מוגבל, בניגוד לעוסק פטור.
 • רשאי לקזז מע"מ בגין תשומות וציוד אשר רכש לטובת העסק.
 • חסרונות עוסק מורשה:
 • חייב לשלם מע"מ בגין כל עסקה אשר מבצע.
 • חייב בדיווח מע"מ אחת לחודש או לחודשיים.
 • הנהלת חשבונות יקרה יותר.

 

נסכם את השיקולים בהם נתחשב בבואנו להקים עסק:

כאשר הינכם מבקשים לרשום עסק ומתלבטים לגבי צורת הרישום ("מורשה" או "פטור"), כמובן בהנחה שהינכם עומדים בתנאי הסף – ההכנסות השנתיות מתחת לתקרה יש להתחשב בפרמטרים הבאים:

א. סכום ההוצאות הצפוי בעסק:

יש לבחון את סכום ההוצאות הצפוי  של העסק המחוייבות במע"מ – התשומות.

ככל שלעסק יש יותר הוצאות חייבות במע"מ, הרי שיש כדאיות לרשום את העסק כ-"מורשה", בשל היכולת להזדכות על המע"מ בגין ההוצאות הללו.

ב. לקוחות קצה-

כאשר אני עובד מול לקוחות קצה שהינם פרטיים ולא עסקים או חברות, היתרון בעוסק פטור בא לידי משמעותית ביתרון של 17%.

במידה והעסק מוכר בעיקר / רק ללקוחות פרטיים, הרי שאותם המע"מ לא מעניין (הם לא מזדכים עליו), אבל אותם כן מעניין כמה הם נדרשים לשלם.

עוסק פטור יכול להציע למעשה מחיר נמוך יותר כאשר הוא אינו מחייב בגין המע"מ וכך יש לעוסקים פטורים יתרון של 17% במחיר הסופי.

ג. התדמית העסקית

שיקול נוסף הוא תדמית עסקית.

כאשר אני בעל עסק המנסה למתג את עצמי בצורה עיסקית "כמו הגדולים", ובסוף היום אני מודיע ללקוח שלי שאני עוסק פטור, בעצם אמרתי לו במילים אחרות שאני לא מכניס יותר מ-8,250 ₪ לחודש.

בתחומים רבים, ללקוחות שלכם יהיה חשוב, כל אחד מסיבותיו הוא, לעבוד עם עסקים יציבים יותר, וסך המחזור בהחלט מראה על רצינות ויציבות פיננסית.

גם אם הסיבות הללו אינן נכונות בהכרח בכלל ולגביכם בפרט, עדיין עליכם להיות מודעים להן.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

SMGA